Treatment Foster Care Oregon-Adolescenten (TFCO-A)

Treatment Foster Care Oregon - Adolescenten (TFCO-A) is een intensief behandelprogramma voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar die te kampen hebben met ernstige gedragsproblemen, inclusief delinquent gedrag. De jongere geplaatst in een opvoedgezin en volgt van daaruit voor de duur van zes tot negen maanden een intensief gedragsgericht programma met aansluitend tot maximaal twaalf maanden een nazorgtraject. De jongere is twee keer in de week aan de slag met professionele trainers. De jongere leert en oefent met vaardigheden en gedrag binnen zoveel mogelijk verschillende sociale contexten. Ouders zijn onderdeel van de behandeling en werken tijdens de behandeling samen met een gezinstrainer aan het verbeteren van gewenste opvoedvaardigheden.

Reden van niet meer opnemen in de databank

Helaas is gebleken dat dit product verliesgevend is, en de directie van het Leger des Heils heeft daarom besloten om geen nieuwe jongeren meer op te nemen in het programma van TFCO.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: