Traumagerichte Cognitieve Gedragstherapie

Traumagerichte Cognitieve Gedragstherapie (TF-CBT) is een behandeling voor traumagerelateerde stoornissen en traumatische rouw bij kinderen en jongeren.

Erkend als: 
Effectief volgens goede aanwijzingen
Op: 
Door: 
Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Trauma
Leeftijd: 
8 tot en met 17 jaar
Doel: 
Verminderen problemen
Methode: 
Gezinsgerichte aanpak
Locatie: 
In een instelling
Uitvoering: 
Gespecialiseerde hulp

Doelgroep

Kinderen en jongeren van 8 tot 18 jaar die door ingrijpende gebeurtenissen langer dan een maand posttraumatische stressklachten of een posttraumatische stressstoornis hebben.

Aanpak

Traumagerichte Cognitieve Gedragstherapie is gericht op het verwerken van herinneringen aan ingrijpende gebeurtenissen, en daarmee het verminderen of doen verdwijnen van de klachten die zijn ontstaan bij een kind of jongere.

De behandeling is opgebouwd uit acht modules die de therapeut naar behoefte meer of minder intensief met de cliënt doorloopt. De inhoud wordt aangepast aan de cognitieve ontwikkelingsfase van het kind of de jongere. Een belangrijk onderdeel is het schrijven over de traumatische gebeurtenissen, waarbij er aandacht is voor emoties en gedachten. Hierna kan cognitieve herstructurering plaatsvinden door het uitdagen van deze gedachten. Een ander belangrijk onderdeel van de behandeling is het delen van het verhaal door de cliënt met belangrijke anderen, zoals de ouders. Een deel van de behandeling bestaat dan ook uit combinatiesessies met ouders of verzorgers.

Tijdsinvestering

De behandeling bestaat uit gemiddeld vijftien sessies van 45 tot 60 minuten.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

De commissie vindt Traumagerichte Cognitieve Gedragstherapie een mooie en stevige interventie die goed onderbouwd is. Zij is onder de indruk van de mooie materialen en het heldere en gebruiksvriendelijk opgebouwde protocol. De commissie is blij te zien dat ouders een prominente rol hebben in de behandelingen. Er is beperkt Nederlands onderzoek, maar er is een veelheid aan internationaal onderzoek. De commissie erkent Traumagerichte Cognitieve Gedragstherapie daarmee als effectief volgens goede aanwijzingen.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: