Trammelant in Tandenland

Trammelant in Tandenland is een mondgezondheidsprogramma voor de kinderen van 2 t/m 8 jaar en hun ouders. Het programma speelt zich af op school, thuis en bij de professional. Het schoolprogramma bestaat jaarlijks uit 3 lessen met (animatie)filmpjes en poetslied voor groep 1 t/m 4. Voor de leerkracht is er een handleiding en reminder. Het thuisprogramma bestaat uit een prentenboek, app met poetstimer en tandenborstelhouder of sticker. Deze materialen krijgen de ouders en kinderen aangeboden via school (4 t/m 8 jaar) of de zorgprofessional (2 t/m 8 jaar). De materialen ondersteunen de kinderen en ouders bij het aanleren van goede mondgezondheidsgewoontes, waardoor cariës bij kinderen wordt voorkomen of afneemt.

Erkend als: 
Goed onderbouwd
Op: 
Door: 
Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Gezondheid
Leeftijd: 
2 tot en met 8 jaar
Doel: 
Preventie van problemen
Methode: 
Gecombineerde aanpak
Locatie: 
Op meerdere locaties
Uitvoering: 
Basisvoorziening

Doelgroep

Kinderen van 2-8 jaar en hun ouders. De primaire doelgroep betreft kinderen in groep 1-4 van het basisonderwijs en hun ouders. Trammelant in Tandenland is geschikt voor alle type scholen, waaronder het S(B)O. Door het beeldend materiaal is het programma ook geschikt voor ouders die in mindere mate de Nederlandse taal beheersen.

Doel

Het doel van Trammelant in Tandenland is dat de mondgezondheidsgewoontes bij kinderen en hun ouders verbetert en cariës afneemt. Hiervoor zijn doelen gesteld op:

 • tandenpoetsen (aantal keer, poetsduur en napoetsen door ouders)
 • aantal eet- en drinkmomenten
 • controleconsult bij mondzorgprofessional (tandarts of mondhygiënist)

Aanpak

Trammelant in Tandenland speelt zich op school én thuis af. Met behulp van (animatie)filmpjes worden drie mondgezondheidslessen verspreid over het schooljaar gegeven gedurende de eerste vier jaren van het basisschool. Daarnaast krijgen de kinderen materialen mee naar huis (prentenboek, flyer over de app en tandenborstelhouder/sticker) om hun ouders te motiveren en ondersteunen.

Onderbouwing

Het theoretisch kader van Trammelant in Tandenland is gebaseerd op de Entertainment-Education Strategie, de Theorie van Beredeneerd Gedrag en de theorie rond gewoontegedrag. Daarnaast zijn er de nudge strategieën 'implementatie-intenties' en 'cue to action' in verwerkt. Deze theorieën en strategieën zijn ook eerder succesvol gebleken bij het stimuleren van (nieuwe gedrag).

Onderzoek

Trammelant in Tandenland kent verschillende deelonderzoeken:

 • pretest filmpjes en herinnersticker (2011)
 • pretest prentenboek (2011)
 • pretest handleiding (2011)
 • procesevaluatie onder 63 leerkrachten (2012)
 • procesevaluatie onder 24 leerkrachten en 190 ouders (2013)
 • Trammelant in Tandenland in het Speciaal (Basis) Onderwijs (2015)
 • verkennend onderzoek naar werking cue to action binnen Trammelant in Tandenland (2017)
 • pretest Tandenlandapp (2017)

Uit de evaluaties blijkt dat leerkrachten, ouders en kinderen Trammelant in Tandenland leuk en nuttig vinden. Ouders geven tevens aan dat het poetsgedrag van hun kind verbeterd is door de inzet van Trammelant in Tandenland. Trammelant in Tandenland is tevens geschikt voor het S(B)O.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

Trammelant in Tandenland voor de tweede keer erkend als Goed onderbouwd. De commissie vindt het een goed doordachte interventie. De materialen sluiten goed aan bij de belevingswereld van kinderen in de leeftijd 4-8 jaar. De implementatie en kwaliteitsborging blijven aandachtspunten.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: