Toolkit L.O.V.E. Online

De Toolkit L.O.V.E. Online is een onderwijsmodule over online contacten en seks voor leerlingen in het praktijkonderwijs, vmbo basis en vmbo kader.

Erkend als: 
Goed onderbouwd
Aan: 
Door: 
Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Seksualiteit, Seksueel grensoverschrijdend gedrag
Leeftijd: 
12 tot en met 15 jaar
Doel: 
Preventie van problemen
Methode: 
Groepsgerichte aanpak
Locatie: 
In de school
Uitvoering: 
Basisvoorziening

Doelgroep

Leerlingen in de onderbouw van het praktijkonderwijs, vmbo basis en vmbo kader, 12 tot 15 jaar oud.

Aanpak

L.O.V.E. (Leuke Of Vervelende Ervaringen) Online is een aanvulling op het lespakket Lang Leve de Liefde Onderbouw. De module gaat over veilige, gewenste en respectvolle online contacten, relaties en seks als jongeren daar klaar voor zijn. Aan bod komt het versturen van sexy foto's, films of berichtjes (sexting), digitaal kinderlokken (grooming) en online contact. De toolkit ondersteunt scholen bij het geven van twee lessen, het vormen van beleid rondom online veiligheid, het handelen bij incidenten en het informeren van ouders.

De lesmodule benadert sexting en online relaties met een positieve insteek. De focus ligt op veilig communiceren via sociale media en het voorkomen van doorsturen van sexy foto's en filmpjes van anderen.

Naast de lesmodule omvat de toolkit een stappenplan voor het vormen van beleid en het omgaan met incidenten bij sexting. Ook is er een ouderbrochure over sexting en grooming.

Tijdsinvestering

De onderwijsmodule bestaat uit twee lessen van ongeveer een lesuur. Het is mogelijk om de inhoud te spreiden over vier lesuren.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

Toolkit LOVE Online is een positief ingestoken en relevante interventie vanwege haar aandacht voor de gevolgen van en het omgaan met internet. De interventie is systematisch ontwikkeld, met betrokkenheid van de doelgroep, en heeft mooie materialen, die aansluiten bij de doelgroep. De uitvoerbaarheid is goed met een helder stappenplan bij incidenten. Doordat het onderdeel is van Lang Leve de Liefde is er sprake van een goede implementatiestructuur.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: