TOM-training

De TOM-training - gebaseerd op de Theory Of Mind - bevordert bij kinderen van 4 tot en met 12 jaar met een autisme-spectrum stoornis de sociaal-cognitieve ontwikkeling, waardoor zij minder kwetsbaar zijn en zich in sociale situaties meer adequaat kunnen gedragen. Zij leren bijvoorbeeld emoties te herkennen en bedrog te onderkennen. De training bestaat uit een selectie van 54 groepssessies.

Reden van niet meer opnemen in de databank

De erkenning van de interventie 'TOM-training' is verlopen.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: