Tigers op Recept

Kinderen in de leeftijd van 2 tot en met 6 jaar met overgewicht of het risico daarop gaan door Tigers op Recept meer bewegen en ontwikkelen een gezonder voedingspatroon.

Erkend als: 
Goed onderbouwd
Op: 
Door: 
Deelcommissie Sport en Bewegen
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Gezondheid, Overgewicht
Leeftijd: 
2 tot en met 6 jaar
Doel: 
Preventie van problemen
Methode: 
Gecombineerde aanpak
Locatie: 
In de wijk
Uitvoering: 
Basisvoorziening, Voorziening voor lichte hulp en ondersteuning

Doelgroep

Kinderen van 2 tot en met 6 jaar die overgewicht of een risico daarop hebben. Tigers kent hierbinnen twee leeftijdsgroepen: Mini Tigers voor kinderen van 2 tot 4 jaar en Tigers voor kinderen van 4 tot en met 6 jaar. 

Aanpak

Tigers op Recept focust zich op het aanleren van een gezonde en actieve leefstijl door zich te richten op gezonde voeding en bewegen via interactieve beweegspelletjes en thuisopdrachten die passen bij de doelgroep.

Ook wordt er geoefend met belangrijke fundamentele motorische vaardigheden, wordt het plezier in bewegen centraal gesteld en worden de ouders van de kinderen actief betrokken.

Tijdsinvestering

Tigers op Recept heeft een duur van twee jaar. De lessen vinden wekelijks plaats en duren 45 minuten.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: