ThuisBest

ThuisBest is een kortdurend, overzichtelijk zorgtraject voor jongeren van 12 tot 18 jaar met forse gedragsproblemen op meerdere leefgebieden, bijvoorbeeld thuis, op straat of op school, en hun gezinnen. Een kortdurend verblijf in een instelling voor JeugdzorgPlus wordt gecombineerd met Multi Systeem Therapie (MST) thuis. De plaatsing binnen JeugdzorgPlus biedt rust en stabiliteit, waardoor de MST-therapeut vanuit die rust in en met het gezin kan starten. De fase waarin de jongeren gesloten geplaatst is, duurt zes tot weken. Als de jongere thuis is, wordt de MST-behandeling voortgezet. Deze fase duurt ongeveer vier maanden.

Niet erkend

Beoordeeld door

Erkenningscommissie Interventies:
Deelcommissie Justitiële interventies

Datum

24 juni 2020

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: