Therapie Hulphond Nederland

Het Therapieprogramma van Hulphond Nederland is bedoeld voor jongeren van 12 tot en met 17 jaar met autisme, ADHD of symptomen hiervan. Het programma is bedoeld om hun levenskwaliteit en zelfredzaamheid te verbeteren.

Deze interventie wordt beoordeeld op geschiktheid voor opname in de databank of bevindt zich in de opnameprocedure.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: