Take it personal!

Take it personal is een training voor jongeren van 14 tot en met 30 jaar met een lichte verstandelijke beperking en gedragsproblemen, die alcohol, cannabis of harddrugs gebruiken. Het doel is het verminderen van het middelengebruik. De trainers gebruiken technieken uit de cognitieve gedragstherapie, de motiverende gespreksvoering en de psychomotore therapie. De training bestaat uit zes individuele sessies en vijf groepsbijeenkomsten en duurt zes weken.

Erkend als: 
Goed onderbouwd
Op: 
Door: 
Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Middelengebruik, Middelenmisbruik en verslaving
Leeftijd: 
14 tot en met 30 jaar
Doel: 
Verminderen problemen
Methode: 
Groepsgerichte aanpak, Individuele aanpak
Locatie: 
In de school, In een instelling
Uitvoering: 
Gespecialiseerde hulp

Doelgroep

Take it personal! is bedoeld voor jongeren van 14 tot 30 jaar met een lvb die gedragsproblemen vertonen en middelen gebruiken. Daarnaast hebben deze jongeren een persoonlijkheidsprofiel dat valt binnen één van de vier risicoprofielen sensatie zoeken, impulsiviteit, angstgevoeligheid of negatief denken.

Doel

Het hoofddoel van Take it personal! is het verminderen van alcohol- en drugsgebruik bij deze jongeren.

Aanpak

Take it personal! heeft een looptijd van zes weken. Elke week is er een individuele sessie en een groepssessie in een groep van drie á vier jongeren. De interventie heeft vier verschillende versies, voor elk persoonlijkheidsprofiel is een aparte versie.

Onderbouwing

Take it personal! gaat uit van een persoonlijkheidsrisico voor middelengebruik. De volgende vier persoonlijkheidsprofielen worden onderscheiden: sensatie zoeken, impulsiviteit, angstgevoeligheid en negatief denken. Deze profielen zijn geassocieerd met een hoger risico op problematisch middelengebruik (Krank et al., 2011; Poelen et al., 2017). Interventies kunnen op basis van persoonlijkheidsprofielen aangepast worden aan kenmerken van jongeren en zijn effectief in het verminderen van middelengebruik bij jongeren zonder LVB (Conrod et al., 2013). Met behulp van motiverende gespreksvoering, cognitieve gedragstherapie en psychomotore therapie krijgen jongeren inzicht in hun persoonlijkheidsprofiel en de consequenties hiervan voor hun gedrag. Zij leren vaardigheden aan om niet tot riskant gedrag over te gaan in risicovolle situaties. De combinatie van motiverende gespreksvoering en cognitieve gedragstherapie is effectief in interventies voor problematisch middelengebruik bij gemiddeld begaafden (Davis et al., 2015; Smedslund et al., 2011). Zij worden, in aangepaste vorm, ook succesvol toegepast bij mensen met een lvb (Vereenooghe & Langdon, 2013).

Onderzoek

In pilotonderzoek is de uitvoerbaarheid, de gebruikersvriendelijkheid en de potentiele effectiviteit van Take it personal! onderzocht. Bevindingen laten zien dat de interventie uitvoerbaar is en jongeren het leuk vinden om de interventie te volgen. Bovendien is er een afname te zien in middelengebruik op de nameting in vergelijking met de voormeting (Schijven, Van der Nagel, Engels, Lammers & Poelen, 2016).

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

De commissie vindt Take it personal! een sympathiek programma dat belangrijk is voor deze doelgroep, met mooi onderliggend materiaal.