Take it personal!

Take it personal is een training voor jongeren van 14 tot en met 30 jaar met een lichte verstandelijke beperking en gedragsproblemen, die alcohol, cannabis of harddrugs gebruiken. Het doel is het verminderen van het middelengebruik. De trainers gebruiken technieken uit de cognitieve gedragstherapie, de motiverende gespreksvoering en de psychomotore therapie. De training bestaat uit zes individuele sessies en vijf groepsbijeenkomsten en duurt zes weken.

Reden van niet meer opnemen in de databank

De erkenning van de interventie 'Take it personal!' is verlopen.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: