Taallijn

Taallijn is een programma voor deskundigheidsbevordering van leidsters en leerkrachten. Het doel van de Taallijn is taalachterstand bij taalzwakke kinderen te voorkomen of te beperken, door interactievaardigheden van leidsters of leerkrachten te vergroten en de effectiviteit van taalstimulering in de voor- en vroegschoolse periode te versterken. Taallijn kan gebruikt worden naast veelgebruikte VVE-programma's, maar kan ook zelfstandig uitgevoerd worden.

Reden van niet meer opnemen in de databank

De erkenning van de interventie Taallijn is verlopen. De ontwikkelaar heeft ervoor gekozen de interventie niet in te dienen voor herbeoordeling.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

 • Ontwikkelaar

  Expertisecentrum Nederlands
  Katholieke Universiteit Nijmegen

  024 - 361 56 24

 • Ontwikkelaar

  Sardes

  030 - 232 62 00