SuperFIT

De interventie SuperFIT is erop gericht om bij peuters het eten van gezonde voeding te bevorderen, zittend gedrag te verminderen en beweging te stimuleren. De interventie richt zich zowel op de kinderopvang als op de thuissituatie. In beide settings kunnen veranderingen in de omgeving worden aangebracht om bewegen en gezonde voeding te stimuleren.

Erkend als: 
Effectief volgens eerste aanwijzingen
Op: 
Door: 
Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Kinderopvang
Leeftijd: 
2 tot en met 4 jaar
Doel: 
Preventie van problemen
Methode: 
Groepsgerichte aanpak
Locatie: 
In de kinderopvang, Thuis
Uitvoering: 
Basisvoorziening

Doel

Het bevorderen van gezonde voeding bij peuters in de opvang en thuis door het creëren van een sociale, fysieke en beleidsomgeving die stimuleert tot gezond eten. Daarnaast heeft de interventie als doel het verminderen van zittend gedrag en het stimuleren van beweging door het creëren van een sociale, fysieke en beleidsomgeving die stimuleert tot meer bewegen.

Doelgroep

SuperFIT is bedoeld voor peuters van 2 tot 4 jaar die gebruik maken van kinderopvang. Daarnaast richt SuperFIT zich op de intermediaire doelgroepen van pedagogisch medewerkers en ouders. Zij vormen een belangrijke schakel en hebben een grote invloed op het gedrag van kinderen.

Aanpak

SuperFIT is een aanpak op maat, afhankelijk van de behoeftes van de peuteropvang. Interventieonderdelen die ingezet kunnen worden zijn onder meer coaching voor pedagogisch medewerkers, verstrekking van beweeg- en voedingsmaterialen en levering van groenten en fruit. Andere materialen die geïmplementeerd kunnen worden tijdens de interventie zijn aanpassingen in de fysieke omgeving, kaarten met ideeën voor beweeg- en voedingsactiviteiten, nieuwsbrieven, take-home activiteiten voor gezinnen en ouder-kindsessies.

Tijdsinvestering

Doordat SuperFit een aanpak op maat is, zal de duur per kinderopvanglocatie verschillen. Het is echter van belang om rekening te houden met een minimale implementatieduur van drie maanden, vanwege de tijd die nodig is voor pedagogisch medewerkers en ouders om veranderingen te integreren in hun dagelijkse praktijk.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

De interventie SuperFIT richt zich zowel op de kinderopvang als op de thuissituatie. In beide settings kunnen veranderingen in de omgeving worden aangebracht om bewegen en gezonde voeding te stimuleren. Deze combinatie van omgeving en educatie is een sterk punt van de interventie. Verder ontvang je bij de aanpak een uitgebreide handleiding, leuke kaarten over beweging en voeding, en praktische tips voor bijvoorbeeld beweegspellen.

Meer informatie

Uitgebreide beschrijving SuperFIT

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: