Strong Girls Young

Het doel van de preventieve interventie Strong Girls Young is dat door middel van rolmodel-coaching, gedurende 21 weken, de eigen kracht wordt versterkt van meiden (12-18 jaar oud) die lichte psychosociale problematiek ervaren veroorzaakt door onder andere persoonlijke problematiek, een ongunstige thuissituatie en/of cultuur- en migratiespecifieke problemen. Dit wordt gedaan door te werken aan persoonlijke doelen, kennis te vergroten en vaardigheden op te doen.

Niet erkend

Toelichting

De commissie vindt dit een sympathieke, laagdrempelige aanpak, die echt een lacune in het aanbod aan interventies opvult. Meer eigen kracht als drijvende motor achter het bereiken van een serie doelen die je hebt, acht zij een sterk idee. Het effect van aantrekkelijke rolmodellen wordt in deze opzet optimaal benut, ook vanwege de goede matching. De commissie acht de beschreven doelen echter te ambitieus voor de beschreven aanpak, waardoor zij de interventie op dit moment niet erkent.

Beoordeeld door

Erkenningscommissie Interventies:
Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie

Datum

30 september 2022

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: