Stoere Schildpadden

Stoere Schildpadden is een groepsprogramma om emotionele en gedragsproblemen bij kinderen te voorkomen of beperken na een scheiding.

Erkend als: 
Goed onderbouwd
Op: 
Door: 
Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Scheiding
Leeftijd: 
4 tot en met 6 jaar
Doel: 
Preventie van problemen
Methode: 
Groepsgerichte aanpak
Locatie: 
In de school, In de wijk
Uitvoering: 
Basisvoorziening, Voorziening voor lichte hulp en ondersteuning

Doelgroep

Kinderen van 4 tot en met 6 jaar met gescheiden ouders, over wie een ouder of andere betrokkene zich zorgen maakt.

Aanpak

Stoere Schilpadden biedt een ondersteunende groepsomgeving om spanningen als gevolg van de scheiding te verminderen. Via psycho-educatie en cognitief-gedragstherapeutische technieken leren kinderen omgaan met schuldgevoelens, misvattingen en onrealistische gedachten over de scheiding. Ook ontwikkelen ze probleemoplossende vaardigheden. Verder is Stoere Schildpadden gericht op het versterken van een positief beeld van zichzelf en het gezin. Daarbij houdt de interventie rekening met de cognitieve en verbale vaardigheden van kinderen van 4 tot en met 6 jaar.

Stoere Schildpadden wordt gegeven door getrainde en ervaren professionals. De trainers werken veel met een handpop, de schildpad Sam. Naast poppenspel gebruikt de trainer creatieve materialen en spelvormen, zoals voorleesboeken, spellen, werkbladen en tekeningen.

Ouders worden betrokken bij de interventie door middel van een intakegesprek, nieuwsbrieven, de werkbladen van hun kinderen, een oudersessie en een eindgesprek.

Tijdsinvestering

Stoere Schildpadden bestaat uit twaalf wekelijkse groepssessies van 45 minuten.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

De commissie vindt Stoere schildpadden een passende interventie met passende technieken. De beschrijving is helder. Er is veel materiaal beschikbaar en aandacht voor de borging van de kwaliteit van het programma.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: