Sterrenkids

Sterrenkids is gericht op kinderen in de basisschoolleeftijd met gescheiden ouders. In acht bijeenkomsten zijn ze interactief, spelenderwijs en creatief bezig met actuele thema's waarmee kinderen van gescheiden ouders te maken krijgen. Ook kunnen ze hun ervaringen met elkaar delen. De interventie is ontwikkeld op basis van kennis over en ervaring met gescheiden ouders en hun kinderen. Het doel is het ontstaan van klachten bij de kinderen te voorkomen.

Deze interventie wordt beoordeeld op geschiktheid voor opname in de databank of bevindt zich in de opnameprocedure.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: