Sterrenkids

Sterrenkids is gericht op kinderen in de basisschoolleeftijd met gescheiden ouders. In acht bijeenkomsten zijn ze interactief, spelenderwijs en creatief bezig met actuele thema's waarmee kinderen van gescheiden ouders te maken krijgen. Ook kunnen ze hun ervaringen met elkaar delen. De interventie is ontwikkeld op basis van kennis over en ervaring met gescheiden ouders en hun kinderen. Het doel is het ontstaan van klachten bij de kinderen te voorkomen.

Niet erkend

Toelichting

De commissie vindt Sterrenkids een laagdrempelige, speelse interventie waarbij kinderen op een creatieve manier worden gestimuleerd om met elkaar over de scheiding van hun ouders te praten. Er zijn echter fundamentele twijfels over de positie van deze interventie in het zorglandschap. Door onduidelijke selectiecriteria bestaat het risico dat Sterrenkids wordt ingezet bij kinderen die het niet nodig hebben en bij wie het negatieve effecten kan hebben.

Aan de andere kant wordt er snel opgeschaald in het geval van niet nader gedefinieerde zwaardere problematiek. Ook in de uitwerking van de interventie is ruimte voor verbetering: doelgroep, doelen en aanpak zijn niet concreet genoeg beschreven en sluiten niet goed op elkaar aan. Het handboek lijkt momenteel meer een intern werkdocument dan een handboek gericht op externe implementatie. Om deze redenen heeft de commissie Sterrenkids niet erkend.

Beoordeeld door

Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie

Datum

29 september 2023

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: