Sporen

Sporen is een integrale pedagogische aanpak gericht op brede ontwikkelingsstimulering van kinderen van 0-7 jaar en op actieve participatie van hun ouders aan het educatieproces. Sporen gericht op kinderen van 2,5 - 6 jaar en hun ouders die zich in achterstandsituaties bevinden, en heeft als doel de onderwijskansen van deze kinderen te verbeteren.

Reden van niet meer opnemen in de databank

De erkenning van de interventie Sporen is verlopen. De interventie wordt niet meer uitgevoerd in Nederland.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: