Spel aan huis

Spel aan Huis is een preventief programma dat spelstimulering en informele opvoedingsondersteuning biedt aan gezinnen met kinderen in de leeftijd van 1,5 t/m 7 jaar. Het doel is om de (spel)ontwikkeling van kinderen te stimuleren en een positieve betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van hun kind te bevorderen. De spelbegeleiding vindt plaats in de thuissituatie  en  wordt verzorgd door stagiaires van een  (sociaal) pedagogische opleiding.

Erkend als: 
Goed onderbouwd
Op: 
Door: 
Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Opvoeding, Positieve ontwikkeling
Leeftijd: 
1 tot en met 7 jaar
Doel: 
Bevorderen positieve ontwikkeling, Preventie van problemen
Methode: 
Individuele aanpak
Locatie: 
Thuis
Uitvoering: 
Basisvoorziening, Voorziening voor lichte hulp en ondersteuning

Doelgroep

Spel aan Huis richt zich op kinderen van 1,5 tot en met 7 jaar met een beperkte spelervaring die extra stimulans en ondersteuning bij hun (spel)ontwikkeling goed kunnen gebruiken. Meer specifiek gaat het om kinderen uit gezinnen waarin weinig aandacht is voor spel en het stimuleren van de kinderlijke ontwikkeling.  

Doel

Het hoofddoel van Spel aan Huis is om een positieve ontwikkeling van kinderen te bevorderen door:

  • Het stimuleren van de spelontwikkeling van kinderen en het verrijken van de spelomgeving.
  • Het bieden van opvoedingsondersteuning aan ouders gericht op het versterken van de eigen kracht en betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van kinderen.
  • Het versterken van het sociale netwerk en bevorderen van maatschappelijke integratie van gezinnen.

Aanpak

Spel aan Huis omvat een traject van 20 wekelijkse huisbezoeken waarbij een getrainde Spel aan Huis-begeleider het aangemelde kind en gezin bezoekt voor een speelsessie van gemiddeld twee uur gebaseerd op een specifiek voor dit kind/gezin gemaakt speelplan. Bij de invulling van deze sessie is tenminste een uur vrij spel gepland.

Onderbouwing

Spel aan Huis baseert zich op theorieën en onderzoeksgegevens over het belang van spel voor de ontwikkeling van kinderen en het belang van een stimulerende thuisomgeving en responsieve opvoedstijl van ouders. Wat betreft de werkwijze steunt de interventie op inzichten over het belang van een home-based aanpak voor het bereik van kwetsbare gezinnen, het afstemmen van interventies op de behoeften/mogelijkheden van kind en gezin, en inzichten uit de sociale leertheorie over het effectief beïnvloeden van gedrag door middel van modeling en positieve bekrachtiging van kinderen en ouders.

Onderzoek

Naar Spel aan Huis heeft nog geen effectonderzoek plaatsgevonden.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

De commissie vindt Spel een Huis een sympathiek programma. Op een laagdrempelige en creatieve manier kunnen moeilijk bereikbare gezinnen toch bereikt worden.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: