Spel aan huis

Spel aan Huis is een preventief programma dat spelstimulering en informele opvoedingsondersteuning biedt aan gezinnen met kinderen in de leeftijd van 1,5 t/m 7 jaar. Het doel is om de (spel)ontwikkeling van kinderen te stimuleren en een positieve betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van hun kind te bevorderen. De spelbegeleiding vindt plaats in de thuissituatie  en  wordt verzorgd door stagiaires van een  (sociaal) pedagogische opleiding.

Reden van niet meer opnemen in de databank

De erkenning van de interventie 'Spel aan huis' is verlopen.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: