SPARK18

SPARK18 is een methode om vroegtijdig opvoed- en opgroeiproblemen te signaleren bij kinderen van 18 maanden.

Erkend als: 
Effectief volgens goede aanwijzingen
Op: 
Door: 
Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Opvoeding
Leeftijd: 
1 tot en met 2 jaar
Doel: 
Preventie van problemen
Methode: 
Individuele aanpak
Locatie: 
In een instelling, Thuis
Uitvoering: 
Basisvoorziening

Doelgroep

Alle kinderen van 18 maanden en hun ouders die gebruik maken van de jeugdgezondheidszorg.

Aanpak

Signaleren van Problemen en Analyse van Risico bij opvoeden en ontwikkeling van Kinderen (SPARK) ondersteunt ouders en jeugdverpleegkundigen bij het voeren van gestructureerde gesprekken over de opvoed- en opgroeisituatie van jonge kinderen. SPARK18 is de variant voor kinderen van 18 maanden en hun ouders.


De methodiek helpt ouders en de jeugdverpleegkundige om een gestructureerde, oplossingsgerichte dialoog te voeren. Ze kijken terug naar de voorgaande periode, staan stil bij hoe het nu gaat, en blikken vooruit op de komende periode. De jeugdverpleegkundige inventariseert vragen en zorgen van de ouders op het gebied van zeventien thema's, zoals motorische ontwikkeling, gedrag en informele steun. Vervolgens maken de ouders en de jeugdverpleegkundige elke een eigen inschatting van de ernst van de opvoed- en opgroeivraagstukken. Aan de hand van ingevulde scorekaarten bespreken de ouders en de jeugdverpleegkundige de overeenkomsten en verschillen tussen hun inschattingen van risico's en de zorgbehoefte, en maken ze afspraken voor de komende periode.

Tijdsinvestering

Het doorlopen van de SPARK18 duurt tijdens een huisbezoek ongeveer 35 minuten en tijdens een consult op het consultatiebureau gemiddeld 25 minuten.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

De SPARK-methode is een degelijk ontwikkeld signaleringsinstrument dat in jgz-contactmomenten gebruikt kan worden. Er is een duidelijke handleiding en een mooie website en e-learning. Het instrument is ontwikkeld in iteratief proces tussen wetenschap en praktijk. Er is veel ervaring met het inzetten van de SPARK-methode in de praktijk en de methode is opgenomen in diverse richtlijnen. Er is veel onderzoek naar gedaan, dat vooral gericht is op betrouwbaarheid en validiteit van de SPARK18. De SPARK18 is daarom afzonderlijk beoordeeld op het niveau Goede aanwijzingen van effectiviteit. De SPARK-methode is beoordeeld als goed onderbouwd.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: