Smokefree Challenge

Smokefree Challenge is een klassikale wedstrijd waarin een klas afspreekt om een half jaar niet te roken.

Erkend als: 
Effectief volgens goede aanwijzingen
Op: 
Door: 
Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Deze erkenning is ouder dan 5 jaar. De erkenningscommissie beoordeelt deze interventie opnieuw.
Gericht op: 
Middelengebruik
Leeftijd: 
12 tot en met 14 jaar
Doel: 
Preventie van problemen
Methode: 
Groepsgerichte aanpak
Locatie: 
In de school
Uitvoering: 
Basisvoorziening

Doelgroep

Jongeren in de eerste twee klassen van het voortgezet onderwijs, ongeacht het opleidingsniveau.

Aanpak

De interventie begint ermee dat alle leerlingen in de klas hun naam zetten op een handtekeningenposter. Daarmee spreken ze af dat ze een half jaar niet roken, van 1 november tot 1 mei.

In november, januari en april geeft de docent een les over roken. In die maanden zijn er ook drie meetmomenten: de leerlingen beantwoorden de vraag of ze hebben gerookt in de tussentijd. De docent geeft de score door via een digitale monitor. Daarnaast maakt de klas een creatieve opdracht, bijvoorbeeld een foto, filmpje, songtekst of poster maken.

In elke regio kiest een jury uit alle deelnemende klassen de winnaar. Vervolgens kiest een landelijke jury een landelijke winnaar, die een dagje uit wint voor de hele klas.

Smokefree Challenge is onderdeel van het programma De gezonde school en genotmiddelen.

Tijdsinvestering

De interventie beslaat een half jaar. De deelnemende docenten besteden minimaal drie lesuren aan de interventie, en daarnaast nog een uur aan het doorgeven van de resultaten van de meetmomenten en de creatieve opdracht.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

De commissie vindt dat Smokefree Challenge theoretisch goed is onderbouwd en zich richt op een relevante risicogroep voor roken. De aangeleverde studies laten zien dat de interventie op de korte termijn helpt voorkomen dat vmbo-leerlingen beginnen met roken. Voor de effectiviteit bij andere schoolniveaus dan het vmbo in Nederland is nog onvoldoende bewijskracht. Ook zijn de gevonden effecten mogelijk wat rooskleuriger doordat er sprake is van selectieve deelname en selectieve uitval.

Smokefree Challenge is goed uitvoerbaar en er is al ruime ervaring mee opgedaan.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: