Skills4Life

Skills4Life ondersteunt jongeren met overgewicht of obesitas en hun ouders bij het toepassen van gezond gedrag in het gezin.

Erkend als: 
Goed onderbouwd
Op: 
Door: 
Deelcommissie Sport en Bewegen
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Gezondheid, Overgewicht
Leeftijd: 
12 tot en met 17 jaar
Doel: 
Preventie van problemen, Verminderen problemen
Methode: 
Gecombineerde aanpak
Locatie: 
In de wijk
Uitvoering: 
Basisvoorziening, Voorziening voor lichte hulp en ondersteuning

Doelgroep

Jongeren van 12 tot 17 jaar met overgewicht of obesitas en hun ouders.

Aanpak

Skills4Life bestaat onder meer uit voedings- en gedragslessen en beweegtraining voor jongeren, fitnesssessies en workshops voor jongeren en hun ouders, en ouderbijeenkomsten over voeding, beweging en opvoeding. Ook volgen jongeren proeflessen bij verschillende sport- en beweegaanbieders, met het doel door te stromen naar reguliere sportlessen.

In de beweeglessen werken de jongeren aan hun motorische vaardigheden en aan hun plezier in bewegen, zodat zij sneller geneigd zijn meer te gaan bewegen. De voeding- en gedragslessen richten zich op kennisoverdracht over een gezonde leefstijl. In de ouderbijeenkomsten ligt de nadruk op kennis over een gezonde leefstijl en het creëren van een gezonde leefomgeving. In gezamenlijke beweeg- en voedingsworkshops zijn ouders en jongeren bezig met opdrachten en trainingen gericht op een gezonde leefstijl.

Tijdsinvestering

Tijdens de eerste zestien weken krijgen jongeren voedings- en gedragslessen en beweegtrainingen. Ook zijn er fitnesssessies en workshops voor jongeren en hun ouders, een ouderbijeenkomst en elke vierde week een Rots-en-Watertraining. Daarna volgen de jongeren zestien weken lang proeflessen bij verschillende sport- en beweegaanbieders.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: