Signs of Safety

Signs of Safety beoogt een veilige (opvoed)situatie voor kinderen te creëren. De methode wordt toegepast in situaties waarin kindermishandeling wordt vermoed of is gesignaleerd. De methode wordt veel gebruikt door medewerkers in de jeugdzorg, kinderbescherming en AMK's.

Reden van niet meer opnemen in de databank

De erkenning van de interventie 'Signs of Safety' is verlopen. De ontwikkelaar heeft ervoor gekozen de interventie niet in te dienen voor herbeoordeling.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: