Signalering en PReventieve INTerventie bij antisociaal gedrag (SPRINT)

SPRINT is een training voor kinderen die gedurende langere tijd probleemgedrag vertonen, dat openlijk (vechten, schelden) of heimelijk (liegen, stelen) van aard is en/of die moeite hebben met het aanvaarden van autoriteiten. Het doel van de training is dat de kinderen beter gaan functioneren in sociale situaties en dat hun probleemgedrag vermindert, doordat hun eigen sociale vaardigheidsrepertoire vergroot wordt en hun ouders meer effectieve opvoedvaardigheden toepassen.

Reden van niet meer opnemen in de databank

De erkenning van de interventie SPRINT is verlopen. De interventie wordt niet meer uitgevoerd in Nederland.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: