Sense.info

Sense.info is een landelijke seksuele voorlichtingssite met betrouwbare seksualiteitsinformatie- en hulpverlening voor jongeren die informatie willen of vragen hebben over relaties en seksualiteit. Sense.info is de centrale website van Sense, sinds 2009 de landelijk gedekte seksualiteitshulpverlening voor jongeren tot 25 jaar; alle 25 GGD-en opgedeeld in 8 sense regio’s maken hier deel van uit. Het is een informatieve, interactieve en responsieve website. De positieve belevingskant van seks (plezier en genieten) staat voorop.

Erkend als: 
Goed onderbouwd
Op: 
Door: 
Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Seksualiteit
Leeftijd: 
12-24 jaar
Doel: 
Bevorderen positieve ontwikkeling, Preventie van problemen
Methode: 
Groepsgerichte aanpak
Locatie: 
E-hulp
Uitvoering: 
Basisvoorziening

Doelgroep

De doelgroep is alle jongeren (en jongvolwassenen) van 12 tot 25 jaar, maar met een focus op lager opgeleiden (vmbo en mbo). Daarnaast wordt rekening gehouden met diversiteit op basis van: - Geslacht - Seksuele en relationele ervaring- Leeftijd- Seksuele voorkeur (hetero, homo, lesbisch, bi)- Etnische afkomst- Geloof - Transgender

Doel

Sense.info ondersteunt jongeren in een gezonde, prettige en veilige seksuele ontwikkeling, preventie van seksueel risicogedrag, soa’s en zwangerschappen en dwang, en de bevordering van seksuele gezondheid.  

Het hoofddoel van Sense.info is dat jongeren gezonde keuzes m.b.t. seksualiteit maken; gezond in die zin dat ze gewenste, prettige en veilige seksuele contacten hebben.

Aanpak

Sense.info is dé landelijke seksuele voorlichtingssite met betrouwbare seksualiteitsinformatie- en hulpverlening voor jongeren die informatie willen, of vragen hebben over relaties en seksualiteit.

Het is een informatieve, interactieve en responsieve website. De site wordt regelmatig bijgewerkt en actueel gehouden. Daarnaast zet sense.info ook in op sociale media met een Facebookpagina, Instagram, Twitter en Youtube. Op Sense.info wordt gelinkt naar  dienst- en hulpverlening, welke via chat, e-mail, telefoon en online hulpverlening geboden wordt.

Onderbouwing

Het pakket is in grote lijnen ontwikkeld volgens de stappen van Intervention Mapping. De site is planmatig ontwikkeld, gebaseerd op wetenschappelijke inzichten, en sluit aan bij behoeften van de doelgroep. De doelen, methoden en strategieën zijn gebaseerd op determinantenanalyse en proefversies van de site zijn uitvoerig gepretest. Hiervoor is gebruikgemaakt van de tien voorwaarden voor een goede usability (Kassenaar en Van Rijswijk (2003)

De belangrijkste methoden en strategieën zijn gebaseerd op (1) elaboratie waarbij jongeren gestimuleerd worden om zich informatie eigen te maken en op zichzelf te betrekken – door bijvoorbeeld een quiz- en (2) sociaal leren door middel van modelling – bijvoorbeeld filmpjes met rolmodellen, en ervaringsverhalen. Daarnaast wordt door edutainmenttechnieken te gebruiken de interesse van jongeren gewekt. Eerst worden ze naar voorwaardelijke content gelokt (bijvoorbeeld door de animaties ‘seksdummies’) om hen daarna naar de prioritaire content te lokken waar zij informatie ontvangen waar zij uit zichzelf vaak niet op zoeken. 

Onderzoek

Er is geen effectonderzoek uitgevoerd. Wel  zijn er meerdere onderzoeken gedaan en wordt met google analytics het gedrag op de website bijgehouden. De resultaten hiervan worden gebruikt voor het regelmatig bijwerken van de website.   Sinds de lancering zijn er meer dan 2,5 miljoen bezoekers geweest. De vernieuwde site wordt over het algemeen (zeer) positief gewaardeerd, de site krijgt een rapportcijfer tussen de 8 en de 9. De jongeren vinden dat er veel en bruikbare informatie op. De informatie wordt op een aantrekkelijke en gevarieerde manier aangeboden en de vormgeving is mooi. De website heeft in 2015 twee Lovie Awards, toegekend aan de beste digitale projecten van Europa,  gewonnen: de publieksprijs People’s Lovie Award en van de vakjury zilver in de categorie Websites /Jongeren. In 2016 werd de Dutch Interactive Award, Zilver in categorie ‘content’, uitgereikt. De belangrijkste online projecten van het afgelopen jaar worden niet alleen beoordeeld op design en creativiteit, maar ook op resultaat en kwaliteit.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

De onderbouwing van Sense.info is prima, net als de opzet waarbij gebruik is gemaakt van Intervention Mapping.De website Sense.info speelt goed in op de doelgroep, onder meer door gebruik te maken van rolmodellen.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: