Semmi-training

De Semmi-training is gericht op het verminderen van sociale problemen bij leerlingen in de bovenbouw van het basisonderwijs.

Erkend als: 
Goed onderbouwd
Op: 
Door: 
Deelcommissie Ontwikkelingsstimulering, onderwijsgerelateerd en jeugdwelzijn
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Sociale problemen
Leeftijd: 
9 tot en met 12 jaar
Doel: 
Verminderen problemen
Methode: 
Groepsgerichte aanpak
Locatie: 
In de school
Uitvoering: 
Basisvoorziening, Voorziening voor lichte hulp en ondersteuning

Doelgroep

Kinderen van 9 tot en met 12 jaar die problemen ervaren in de sociale omgang met anderen.

Aanpak

De training vindt plaats in groepen van vijf leerlingen, in een bewegingsruimte op school. De kinderen oefenen met sociale vaardigheden, leren een sterke en ontspannen houding aan te nemen en doen succeservaringen op in het contact met leeftijdsgenoten.

Tijdens de bijeenkomsten worden gesprekken en oefeningen afgewisseld. De oefeningen zijn gebaseerd op psychomotorische therapie. Daarnaast worden methodieken uit de cognitieve gedragstherapie en sociale leertheorie ingezet.

De training stimuleert sociaal gedrag door kinderen bewust te maken van hun gedrag en wat dat met de ander doet, en te laten oefenen met sociale vaardigheden, met behulp van technieken zoals modeling en rollenspellen.

Ouders en leerkrachten volgen een traject waarin zij leren hoe ze sociaal vaardig gedrag positief kunnen bekrachtigen en het goede voorbeeld kunnen geven voor sociaal vaardig gedrag. Dit gebeurt door kennisoverdracht en oefeningen.

Tijdinvestering

De training bestaat uit tien groepsbijeenkomsten van een uur. Voor ouders en leerkrachten zijn er twee groepsbijeenkomsten van anderhalf uur en drie individuele gesprekken van een tot anderhalf uur.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

Semmi is een sociale vaardigheidstraining met een aanpak op drie niveaus -kennis, vaardigheden en gevoel- in combinatie met psychomotore therapie principes, met een zeer uitgebreide en gedetailleerde handleiding die per bijeenkomst uitgewerkt is.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: