Schooljudo

Schooljudo is ontwikkeld om bij te dragen aan de fysieke en sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen en aan de groepsdynamiek in de klas.

Erkend als: 
Goed onderbouwd
Op: 
Door: 
Deelcommissie Sport en Bewegen
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Beweging, Sociaal-emotionele ontwikkeling
Leeftijd: 
4 tot en met 12 jaar
Doel: 
Preventie van problemen, Verminderen problemen
Methode: 
Groepsgerichte aanpak
Locatie: 
In de school
Uitvoering: 
Basisvoorziening

Doelgroep 

Basisschoolleerlingen van 4 tot en met 12 jaar.

Aanpak

Bij de lessen Schooljudo leren kinderen verschillende judo- en valtechnieken toe te passen. Daarnaast verbeteren ze hun kracht, coördinatie en lenigheid. Verder leren ze te reflecteren op zichzelf en andere kinderen en complimenten te geven en ontvangen.

In de lessen wordt gewerkt aan de Schooljudo-waarden: vertrouwen, samenwerken, respect, beheersing, weerbaarheid, discipline en plezier. Daarnaast leren de kinderen veilig vallen en beter bewegen.

Docenten en leerlingen hebben een jaar lang toegang tot een digitale leeromgeving, waarbij zij verder kunnen werken aan de Schooljudo-waarden. In deze omgeving staan ook beweegvormen en energizers voor in de klas. 

Tijdsinvestering

Klassen krijgen acht weken lang ten minste 45 minuten judoles van een erkende judoleraar. De betrokken leerkrachten volgen een workshop van een uur.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

Doelen, doelgroepen en aanpak zijn concreet en goed beschreven; de samenhang daartussen wordt goed weergegeven in de onderbouwing. 

Het is realistisch dat de doelen binnen de gestelde looptijd met de beschreven aanpak behaald kunnen worden.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: