School Time Out Project (STOP)

STOP is een reboundvoorziening voor leerlingen van 12 tot 18 jaar uit het vmbo met zodanige gedragsproblematiek dat zij niet meer kunnen functioneren in de klas. Gedurende maximaal 13 weken krijgt de jongere een integrale aanpak aangeboden waarin onderwijs, jeugdzorg en begeleide vrijetijdsbesteding samen komen.

Reden van niet meer opnemen in de databank

De erkenning van de interventie School Time Out Project (STOP) is verlopen. De interventie wordt niet meer uitgevoerd.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: