ScheidingsATLAS

ScheidingsATLAS is een groepstraining voor gescheiden ouders. De training bestaat uit twee bijeenkomsten van elk drie uur, waar ouders in principe individueel aan deelnemen, maar deelname met ex-partners is in sommige gevallen mogelijk. De training besteedt aandacht aan het omgaan met stress, verlies en rouw, het belang van sociale steun, positieve communicatie tussen beide ouders en de impact van scheiding op de kinderen en de ouders. De werkwijze is interactief met het uitwisselen van tips en ervaringen, animaties, video's en begeleide oefeningen.

Deze interventie wordt beoordeeld op geschiktheid voor opname in de databank of bevindt zich in de opnameprocedure.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: