ScheidingsATLAS

ScheidingsATLAS is een preventieve groepstraining voor gescheiden ouders, met aandacht voor stress en steun, verlies en rouw, en ouderschap na een scheiding. Door het vergroten van kennis, bewustzijn en gedragsintenties van ouders wil de training bijdragen aan het versterken van ouderschap, de opvoeding en de opvoedcontext.

Erkend als: 
Goed onderbouwd
Op: 
Door: 
Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Scheiding
Leeftijd: 
0 tot en met 22 jaar
Methode: 
Groepsgerichte aanpak
Locatie: 
Op meerdere locaties
Uitvoering: 
Basisvoorziening, Voorziening voor lichte hulp en ondersteuning

Doelgroep

ScheidingsATLAS is een groepstraining voor ouders die gescheiden zijn of gaan scheiden. Ouders nemen in principe individueel deel, maar deelname met hun ex-partner is wel mogelijk.

Aanpak

De ScheidingsATLAS groepstraining bestaat uit twee bijeenkomsten met zes tot twaalf deelnemers. De groepsbijeenkomsten zijn interactief met het uitwisselen van tips en ervaringen, animaties, video's en begeleide oefeningen. De interventie wordt gegeven door twee getrainde professionals, met ervaring in het werken met gescheiden ouders en groepstrainingen.

Tijdsinvestering

De training bestaat uit twee bijeenkomsten van elk drie uur, waar ouders in principe individueel aan deelnemen, zonder hun ex-partner.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

De commissie vindt ScheidingsATLAS een overzichtelijk, informatief, laagdrempelig en kortdurend programma voor gescheiden ouders waarin belangrijke onderwerpen aan bod komen. Het programma is uitgebreid en duidelijk beschreven, en er is een sterke theoretische onderbouwing. Daarmee erkent de commissie de fysieke variant van Scheidingsatlas als Goed onderbouwd.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: