Samen Happie!

Samen Happie! stimuleert ouders om vaker opvoedstrategieën toe te passen voor een gezonde leefstijl bij hun kinderen, voor een gezonder gewicht.

Erkend als: 
Goed onderbouwd
Op: 
Door: 
Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Gezondheid
Leeftijd: 
2 tot en met 4 jaar
Doel: 
Preventie van problemen
Methode: 
Gecombineerde aanpak
Locatie: 
Op meerdere locaties
Uitvoering: 
Basisvoorziening

Doelgroep

Samen Happie! richt zich op ouders van jonge kinderen (2 tot 4 jaar) met een lage sociaaleconomische status die interesse hebben in opvoedtips op het gebied van eten, drinken, slapen, bewegen en schermtijd.

Aanpak

De interventie bestaat uit twee groepsbijeenkomsten. De eerste bijeenkomst richt zich op het aanleren van een balans in sturing, warmte en positief denken. De tweede bijeenkomst focust op lastige situaties tijdens het opvoeden, opvoeden als team en kwaliteit van leven.

De ouders krijgen opdrachten mee om tussendoor thuis te oefenen. Door de opdrachten leren ouders algemene opvoedvaardigheden aan, die toegepast kunnen worden bij gewichtsgerelateerde opvoedpraktijken. Ouders delen hun bevindingen met de thuisopdrachten met elkaar tijdens de tweede bijeenkomst.

Op de app en website van Samen Happie! kunnen ouders verdiepende informatie vinden over gewichtsgerelateerde opvoedpraktijken.

Tijdsinvestering

Samen Happie! bestaat uit twee bijeenkomsten van twee uur, met drie maanden ertussen. Ouders bepalen zelf hoeveel tijd ze thuis besteden aan de opdrachten.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

De commissie ziet Samen Happie! als een mooie, kleinschalige, interventie met mooie materialen. De commissie is te spreken over de combinatie van offline onderdelen en gepersonaliseerde online onderdelen. Er is voldoende aandacht voor de kwaliteitsbewaking. De commissie is onder de indruk van het feit dat Samen Happie! maar liefst 50 procent van de doelgroep (lage SES) weet te bereiken. Wel vindt men de gestelde doelen vrij ambitieus in relatie tot de geringe omvang van de interventie. Ook kan de interventie steviger ingebed worden in de reguliere jeugdgezondheidszorg. Bij her-erkenning over vijf jaar is de commissie benieuwd naar de resultaten van de effectevaluatie.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: