RealFit

Het doel van RealFit is stabilisatie of blijvende afname van het gewicht bij jongeren tussen 13 en 18 jaar met een te hoge Body Mass Index. RealFit bestaat uit beweeg- en voedingslessen, consulten met een diëtist, psychologie- en vaardigheidslessen, en ouderavonden.

Erkend als: 
Effectief volgens goede aanwijzingen
Op: 
Door: 
Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Gezondheid, Overgewicht
Leeftijd: 
13 tot en met 18 jaar
Doel: 
Verminderen problemen
Methode: 
Gecombineerde aanpak
Locatie: 
Op meerdere locaties
Uitvoering: 
Basisvoorziening

Doelgroep

RealFit is bedoeld voor jongeren die bij de aanvang van de interventie:

  • 13 tot 18 jaar oud hebben
  • een te hoge Body Mass Index (BMI) hebben, conform de afkapwaarden voor jongeren, maar geen morbide obesitas
  • gemotiveerd zijn om deel te nemen en steun krijgen van ouders en gezin

Aanpak

RealFit bestaat uit:

  • een intake door een diëtist van 45 minuten
  • drie beweeglessen van 60 minuten
  • drie voedingslessen van 60 minuten
  • drie individuele consulten van 30 minuten met een diëtist
  • een psychologieprogramma, bestaande uit tien lessen van 60 minuten

De ouderparticipatie omvat drie bijeenkomsten van anderhalf uur. De meetmomenten zijn voor de start van RealFit, meteen na interventie en na een half jaar follow-up.

Tijdsinvestering

De gehele interventie duurt 13 weken.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

De commissie is positief over de multidisciplinaire aanpak van RealFit, die zich richt op vier belangrijke factoren die bij overgewicht een rol spelen: voeding, beweging, gedrag en zelfbeeld, en ouderparticipatie. De interventie is helder beschreven en beschikt over mooie en bruikbare materialen.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: