RealFit

Het hoofddoel van RealFit is om een gewichtsstabilisatie of -afname te bereiken bij jongeren tussen 13 en 18 jaar met een te hoge Body Mass Index. RealFit duurt 13 weken en bestaat uit 13 beweeglessen, 3 voedingslessen, 4 individuele consulten met een diëtiste, 10 psychologie/vaardigheidslessen  en 3 ouderavonden.

Erkend als: 
Effectief volgens goede aanwijzingen
Op: 
Door: 
Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Deze erkenning is ouder dan 5 jaar. De erkenningscommissie beoordeelt deze interventie opnieuw.
Gericht op: 
Gezondheid, Overgewicht
Leeftijd: 
13-18 jaar
Doel: 
Verminderen problemen
Methode: 
Gecombineerde aanpak
Locatie: 
Op meerdere locaties
Uitvoering: 
Basisvoorziening

Doel

Het hoofddoel van RealFit is dat jongeren in de leeftijd van 13 tot 18 jaar middels de methode RealFit zich actief inzetten om een afname of stabilisatie van hun overgewicht te bewerkstelligen.

Doelgroep

RealFit is bedoeld voor jongeren tussen de 13 en 18 jaar met (extreem) overgewicht.

Aanpak

RealFit bestaat uit een intake, 13 beweeglessen (60 minuten), 3 voedingslessen (60 minuten) en 4 individuele consulten (20 minuten) met een diëtiste en een psychologieprogramma van 10 lessen van 60 minuten. De ouderparticipatie omvat 3 bijeenkomsten van ieder 2 uur. De meetmomenten zijn voor de start van RealFit, meteen na de 13 weken durende RealFit interventie en na een half jaar follow-up.

Onderzoek

RealFit, ontwikkeld door GGD Zuid Limburg, Huis voor de Sport en de thuiszorgorganisatie, is een interventie die in 2010 helemaal is doorontwikkeld. Alle verbeterpunten van Centrum Gezond Leven die
uit het traject Effectieve Jeugdinterventies 2009 naar voren zijn gekomen zijn in deze doorontwikkeling meegenomen. Daarnaast is RealFit een interventie waar veel wetenschappelijk onderzoek naar is verricht.
De resultaten van deze onderzoeken hebben geleid tot aanpassingen in de interventie. Het effectonderzoek, dat heeft plaats gevonden in samenwerking met de Universiteit Maastricht na de doorontwikkeling van 2010, laat zien dat er een jaar na RealFit nog steeds een duidelijk significante afname is van BMI en buikomtrek en dat de lichamelijke fitheid is toegenomen. De lichaams- en zelfwaardering van de deelnemers is daarnaast ook significant verbeterd.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

RealFit richt zich met een multidisciplinaire aanpak op factoren die een belangrijke rol spelen bij overgewicht. Sterk is ook dat de interventie op basis van onderzoek is doorontwikkeld. Dit onderzoek geeft goede aanwijzingen voor positieve effecten van RealFit op BMI, buikomtrek, lichamelijke fitheid en lichaams- en zelfwaardering bij jongeren van 13-18 jaar.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: