Re-Fit

Re-Fit is een trainingsprogramma voor jongeren in het vo en mbo met schoolverzuim als gevolg van aanhoudende lichamelijke klachten. Door middel van een opbouwprogramma vinden jongeren meer balans in de dagelijkse activiteiten, waardoor zij (weer) beter in staat zijn onderwijs te volgen.

De training duurt 14 weken met afwisselend groepsbijeenkomsten en individuele gesprekken op school en heeft aandacht voor mentaal en lichamelijk welbevinden, zingeving, toekomstperspectief, dagelijks functioneren en meedoen. Door te kijken door de bril van positieve gezondheid, leren jongeren anders te kijken naar hun eigen gezondheid.

Deze interventie wordt beoordeeld op geschiktheid voor opname in de databank of bevindt zich in de opnameprocedure.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: