Preventief Interventie Traject (PIT)

Het Preventief Interventie Traject (PIT) is een tweejarig traject dat vroegtijdige hulp biedt aan kinderen in de basisschoolleeftijd die een risico lopen op agressief en ernstig regeloverschrijdend gedrag. Het PIT bestaat uit een team van professionals dat samen met ouders, verzorgers en de school kijkt hoe het kind het beste geholpen kan worden.

Een belangrijk onderdeel van de aanpak is een onderzoek in samenwerking met school en ouders naar de sociale leerbaarheid van het kind. Dit onderzoek is gebaseerd op neurowetenschappelijke inzichten. Hiervoor werkt het PIT samen met de Universiteit Leiden. Het onderzoek kijkt naar de onderliggende oorzaken van het gedrag. De uitkomsten van het onderzoek leveren een profiel op van de sterke en ontwikkelpunten van een kind. Het onderzoek vormt de basis voor een plan van aanpak voor thuis, de school en de vrije tijd. Dit plan bestaat onder meer uit cognitieve training, coaching van het kind, van de ouders of verzorgers, en van de leerkrachten en intern begeleiders. 

Deze interventie wordt beoordeeld op geschiktheid voor opname in de databank of bevindt zich in de opnameprocedure.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: