PratenOnline

PratenOnline biedt professionele, anonieme hulpverlening volgens de laatste wetenschappelijke inzichten aan Nederlandstalige jongeren met angst- en depressieve klachten, in de leeftijd van 12 tot circa 23 jaar. De hulp wordt geboden via een website (pratenonline.nl) waar jongeren terecht kunnen voor online hulpverlening, in een één-op-één chat-situatie, door professionele hulpverleners.

Erkend als: 
Goed onderbouwd
Op: 
Door: 
Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Angstproblemen, Depressie
Leeftijd: 
12-23 jaar
Doel: 
Verminderen problemen
Methode: 
Individuele aanpak
Locatie: 
E-hulp
Uitvoering: 
Gespecialiseerde hulp

Doelgroep

De chattherapie van PratenOnline is bedoeld voor Nederlandstalige jongeren tussen de 12 en 23 jaar met angst- en/of depressieve klachten (die (nog) niet de stap zetten naar face to face hulp). Zij scoren 8 of hoger op de HADS screening (Zigmond en Snaith, 1983; Bjelland et al., 2002).

Doel

PratenOnline streeft ernaar om in een vroeg stadium angst- en depressieve klachten van jongeren te laten afnemen zodat erger wordt voorkomen en de kans op herstel groter is. Subdoelen zijn gericht op het voeren van eigen regie op het herstelproces en het inzetten van hulpbronnen en –middelen en vaardigheden.

Aanpak

Jongeren voeren via de beveiligde website één of meer chatsessies (maximaal 4) met één hulpverlener. Deze hulpverlener stimuleert en begeleidt de jongere bij het zelf zoeken naar (deel)oplossingen waardoor angstige en/of depressieve gevoelens afnemen. De behandelmodule is gebaseerd op de oplossingsgerichte therapie.

Onderbouwing

Depressieve - en angststoornissen zijn de meest voorkomende psychische stoornissen onder jongeren (Anderson et al., 1987; Cohen et al., 1993). Er is sprake van onderbehandeling onder jongeren met angst – en depressieve klachten (Wittchen et al., 1999; Wu et al., 2001). Jonge mensen zoeken niet gemakkelijk hulp bij psychische problemen. PratenOnline biedt gratis anonieme en laagdrempelige chat-hulp aan welke goed bij de leefwereld van jongeren aansluit. Op deze manier wordt de stap om hulp te zoeken verkleind en vindt preventie en behandeling (en eventueel een doorverwijzing naar specialistische hulp) zo vroeg mogelijk plaats. De oplossingsgerichte therapie maakt het mogelijk om direct bij aanvang van het contact de behandeling te starten en te focussen op het behalen van de therapiedoelen terwijl de jongere eigen regie voert over het herstelproces. Tijdens de chattherapie schenkt de hulpverlener aandacht aan de hulpbronnen en –middelen en vaardigheden waar de jongere over beschikt.

Onderzoek

Uit monitorgegevens blijkt dat jongeren tevreden zijn over de chatsessies. Zij gaven de afgelopen 8 jaar (2007-2014) gemiddeld een waardering van 8,2, gemeten volgens de Session Rating Scale (Duncan & Miller, 2004).

Kramer en collega’s (2014) concluderen dat de oplossingsgerichte chatinterventie van PratenOnline effectief blijkt voor afname van depressieve klachten bij jongeren van 12 – 22 jaar (gemeten op de CES-D, Radloff, 1977) vergeleken met een wachtlijstgroep (d=0.79, 95% CI 0.45-1.08). In een masterthese toonde Bastiaanse (2011) een significante daling van depressieve klachten (gemeten op de BDI, Beck, Steer & Carbin, 1988) aan na de chatbehandeling (t=19,37; df=260; p<0.0001).

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

  • Ontwikkelaar

    Kenter Jeugdhulp

    023 - 520 2500

  • Contactpersoon

    Lucy Stut

    06 - 19 776 276