PratenOnline

PratenOnline biedt professionele, anonieme hulpverlening volgens de laatste wetenschappelijke inzichten aan Nederlandstalige jongeren met angst- en depressieve klachten, in de leeftijd van 12 tot circa 23 jaar. De hulp wordt geboden via een website (pratenonline.nl) waar jongeren terecht kunnen voor online hulpverlening, in een één-op-één chat-situatie, door professionele hulpverleners.

Reden van niet meer opnemen in de databank

De erkenning van de interventie 'PratenOnline' is verlopen.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

  • Ontwikkelaar

    Kenter Jeugdhulp

    023 - 520 2500

  • Contactpersoon

    Lucy Stut

    06 - 19 776 276