Praten met kinderen

Praten met kinderen is bestemd voor ouders die problemen ervaren met licht externaliserend gedrag van hun kind. Om het externaliserende gedrag te verminderen, zijn de centrale doelen van deze interventie: het verbeteren van de communicatie tussen ouder en kind en het vergroten van de vaardigheden van ouders om problemen op te lossen.

Erkend als: 
Effectief volgens goede aanwijzingen
Op: 
Door: 
Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Opvoeding
Leeftijd: 
10 tot en met 15 jaar
Doel: 
Preventie van problemen, Verminderen problemen
Methode: 
Groepsgerichte aanpak
Locatie: 
Op meerdere locaties
Uitvoering: 
Voorziening voor lichte hulp en ondersteuning

Doelgroep

Praten met kinderen richt zich op ouders die problemen ervaren met licht externaliserend gedrag van hun kind van 10-15 jaar. De ouders zijn de intermediaire doelgroep, via wie uiteindelijk verandering in het gedrag van de kinderen wordt bereikt.

Aanpak

Praten met kinderen is een cursus waarin ouders door informatie en oefening leren hoe zij problemen of meningsverschillen met hun kind kunnen bespreken. De cursus is georganiseerd rond de vier stappen van Het Overlegmodel:

  1. probleem bespreken
  2. oplossingen bedenken
  3. oplossing kiezen en afspraken maken
  4. evalueren

Tijdsinvestering

De cursus bestaat uit zeven bijeenkomsten.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

De commissie vindt de interventie Praten met kinderen een sympathiek programma, dat één effectief element pakt en dat goed aanleert. De opzet is helder. Het onderzoek geeft goede aanwijzingen voor positieve effecten op de kwaliteit van de communicatie van zowel ouders als kinderen. Er zijn echter geen aanwijzingen dat Praten met kinderen gedragsproblemen kan helpen voorkomen.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: