Plezier op school

Plezier op School heeft tot doel de sociale competentie en de socialecompetentiebeleving van aanstaande brugklassers te vergroten. Dat zorgt dat zij een goede start kunnen maken in het voortgezet onderwijs en dat het risico op herhaling van sociale problemen verkleind wordt.

Erkend als: 
Effectief volgens goede aanwijzingen
Op: 
Door: 
Deelcommissie Ontwikkelingsstimulering, onderwijsgerelateerd en jeugdwelzijn
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Sociale problemen
Leeftijd: 
11 tot en met 13 jaar
Doel: 
Preventie van problemen, Verminderen problemen
Methode: 
Groepsgerichte aanpak
Locatie: 
In de school
Uitvoering: 
Basisvoorziening

Doelgroep

Plezier op School is een zomercursus voor aanstaande brugklassers die op de basisschool problemen hadden in de omgang met leeftijdsgenoten. Ouders en leeftijdgenoten zijn de intermediaire doelgroepen.

Aanpak

Plezier op School is een preventieve interventie die vlak voor de overgang naar de middelbare school wordt aangeboden aan een groep van maximaal tien kinderen. In de cursus worden cognities, emoties en het daadwerkelijke gedrag van kinderen beïnvloed door middel van een cognitief-gedragstherapeutische aanpak.

Tijdsinvestering

De interventie bestaat uit vijf activiteiten:

  • kennismakingsgesprek: circa 30 minuten
  • psycho-educatieve ouderbijeenkomst: 2 uur
  • groepszomercursus: 2 dagen
  • evaluatief gesprek (facultatief): circa 30 minuten
  • terugkombijeenkomst: 2 uur

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

Plezier op School is een uniek kortdurend programma met een mooie doelstelling, dat gebruikmaakt van effectieve technieken. De interventie wordt uitgevoerd op een vo-school waardoor gebruik wordt gemaakt van een realistische setting. Onderzoek geeft goede aanwijzingen voor positieve effecten bij aanstaande brugklassers op internaliserende problemen en problemen met leeftijdsgenoten. Effecten zijn alleen aangetoond op de korte termijn.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: