Pleegouder - Pleegkind Interventie

De Pleegouder-Pleegkind Interventie is bedoeld om de relatie van pleegouders met hun jonge pleegkind (0-4 jaar) te verbeteren door ze te ondersteunen in het opbouwen van een relatie met dat kind. In zes tweewekelijkse sessies leren de pleegouders met behulp van psycho-educatie en video-opnamen hoe zij het beste met hun pleegkind kunnen omgaan, zodat de kans op voortijdig afbreken van de pleegzorgplaatsing afneemt.

Reden van niet meer opnemen in de databank

De erkenning van de interventie 'Pleegouder - Pleegkind Interventie' is verlopen. De interventie is doorontwikkeld en onder de naam Preventieve Interventie voor Pleeg- en Adoptieouders (PIPA) aangemeld voor het Erkenningstraject.  

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: