Playing for Success

Playing for Success is een na- en buitenschools programma voor kinderen die vanwege sociaal-emotionele oorzaken op school moeilijk meekomen met de groep.

Erkend als: 
Goed onderbouwd
Op: 
Door: 
Deelcommissie Ontwikkelingsstimulering, onderwijsgerelateerd en jeugdwelzijn
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Sociaal-emotionele ontwikkeling
Leeftijd: 
9 tot en met 14 jaar
Doel: 
Bevorderen positieve ontwikkeling, Verminderen problemen
Methode: 
Groepsgerichte aanpak
Locatie: 
Op meerdere locaties
Uitvoering: 
Voorziening voor lichte hulp en ondersteuning

Doelgroep

Kinderen van 9 tot 14 jaar uit het reguliere onderwijs met weinig cognitief zelfvertrouwen, weinig sociaal initiatief of weinig sociale autonomie.

Aanpak

De leerlingen komen naar een Playing for Success-leercentrum op een speciale locatie, zoals een stadion of een theater. Voorwaarde is dat daar een ruimte is ingericht als leercentrum, met goede multimediavoorzieningen, en dat regelmatig rolmodellen aanwezig zijn, zoals sporters en acteurs. Kinderen leren er via uitdagende en haalbare opdrachten in een motivatiegericht klimaat. Ze presenteren, interviewen, reflecteren en werken samen, onder begeleiding van een gekwalificeerd docent en stagiairs.

Het programma is gericht op het beleven van positieve ervaringen met leren. Kinderen werken op een niet-schoolse manier aan hun sociaal-emotionele ontwikkeling in de wereld van topsport of theater. Het is de bedoeling dat ze daarbij hun emotionele en sociale vaardigheden versterken, zodat die bijdragen aan een succesvolle schoolcarrière.

Tijdsinvestering

Het programma bestaat voor de leerlingen uit een keer per week een les van 2,5 uur, gedurende tien weken. De betrokken onderwijsorganisatie moet voor minimaal drie jaar het programma ondersteunen.
 

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: