Piep zei de muis

'Piep zei de muis' is een interventie voor kinderen van 4 tot en met 8 jaar die opgroeien met veel spanning en stress als gevolg van ziekte, psychosociale, psychische of verslavingsproblemen in het gezin. De interventie heeft als doel om het risico op psychische problemen bij deze kinderen te verkleinen.

Erkend als: 
Goed onderbouwd
Op: 
Door: 
Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Psychische problemen, Psychosociale problemen
Leeftijd: 
4 tot en met 8 jaar
Doel: 
Bevorderen positieve ontwikkeling, Preventie van problemen
Methode: 
Gecombineerde aanpak
Locatie: 
In de wijk
Uitvoering: 
Basisvoorziening, Voorziening voor lichte hulp en ondersteuning

Doelgroep

De interventie is voor kinderen van 4 tot 8 jaar die opgroeien in een situatie met veel spanning en stress in het gezin als gevolg van ziekte en psychosociale, psychische en verslavingsproblematiek.

De intermediaire doelgroep zijn de ouders, die zich in een situatie bevinden die het risico op problemen bij de kinderen vergroot. Het betrekken van de ouders is raadzaam omdat juist zij zeer belangrijk zijn om een kind steun te bieden en het kind helpen zich te ontwikkelen.

Aanpak

Het is een laagdrempelige, wijkgerichte interventie voor gezinnen waar ziekte, psychosociale problemen en verslavingsproblemen spelen. In de bijeenkomsten leren kinderen met speelse werkvormen omgaan met een spanningsvolle situatie. Centraal staat:

  • het gevoel niet de enige te zijn
  • het vergroten van vaardigheden om met moeilijke situaties om te gaan
  • het vergroten van het zelfvertrouwen
  • het krijgen van steun

Tijdens de ouderbijeenkomsten en gezinsbegeleiding ligt de focus op lotgenotencontact, psycho-educatie en een lichte vorm van opvoedingsondersteuning, waarin ouders hun kinderen beter leren begrijpen en ondersteunen.

Tijdsinvestering

De interventie bestaat uit veertien bijeenkomsten voor kinderen en vier ouderbijeenkomsten.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

De commissie ziet in de interventie een uitstekend preventief programma, waarvan helder is hoe het samenhangt met andere hulp. Het is een programma dat voor deze leeftijdsgroep intensief is. Het richt zich met name op de kinderen, om aan de beschermende kant iets op te bouwen.

Hoewel er onderzoek is gedaan naar de interventie, telt de commissie dit niet mee in haar oordeel. Dat komt omdat niet helder is beschreven wie de deelnemers aan het onderzoek waren en wat er precies met welk gezin is gedaan. Daarom komt de commissie tot het oordeel Goed onderbouwd.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: