Pak aan

Pak aan is een cognitief-gedragstherapeutische groepsbehandeling voor kinderen van negen tot dertien jaar met de diagnose unipolaire depressieve stoornis, dysthymie of met een depressieve stemming. Het doel van Pak aan is depressieve klachten te verminderen. Er zijn 18 sessies.

Reden van niet meer opnemen in de databank

De erkenning van de interventie 'Pak aan' is verlopen. De ontwikkelaar heeft ervoor gekozen de interventie niet in te dienen voor herbeoordeling.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

  • Ontwikkelaar

    Prof. dr. Caroline Braet
    Vakgroep Ontwikkelings- en Persoonlijkheidspsychologie

    09 - 264 64 16