Ouderschap Na Scheiding

Ouderschap na scheiding is een vorm van omgangsbemiddeling voor gescheiden ouders van minderjarige kinderen die niet op eigen kracht met elkaar kunnen samenwerken bij de opvoeding van hun kinderen. Met behulp van onder andere mediatietechnieken, oplossingsgerichte gesprekstechnieken en motiverende gespreksvoering helpt de interventie ouders om constructiever te overleggen en samen te werken en kinderen om onbelast contact met beide ouders te hebben.

Erkend als: 
Goed onderbouwd
Op: 
Door: 
Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Deze erkenning is ouder dan 5 jaar. De erkenningscommissie beoordeelt deze interventie opnieuw.
Gericht op: 
Scheiding
Leeftijd: 
0 tot en met 18 jaar
Doel: 
Preventie van problemen, Verminderen problemen
Methode: 
Gezinsgerichte aanpak
Locatie: 
In een instelling
Uitvoering: 
Gespecialiseerde hulp

Doel

Ouders kunnen op een constructieve wijze met elkaar overleggen en samenwerken in het belang van het kind en de kinderen kunnen onbelast en regelmatig contact hebben met beide ouders.

Doelgroep

Kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar van ouders die in een vechtscheiding zijn verwikkeld.

Aanpak

Ouderschap Na Scheiding is een vorm van scheidingsbemiddeling waarbij ouders via een gestructureerde methodiek geholpen worden op constructieve wijze te overleggen en zij zodoende zorgen dat de kinderen een regelmatig en onbelast contact ervaren met hun beide ouders. De bemiddelaar maakt gebruik van mediationtechnieken, technieken van oplossingsgerichte-, motiverende gespreksvoering en geeft psycho-educatie. Als de ouders weer in een constructief gesprek zijn met elkaar worden de kinderen betrokken in de gesprekken.

Er zijn maximaal 10 gesprekken één keer per twee weken, over een periode van maximaal een half jaar. Begeleide omgang en kindercoaching (KIES) kunnen ingezet worden als parallel lopende trajecten.

Onderzoek

Bij Ouderschap Na Scheiding is met behulp van de inzet van voornamelijk hbo en universitair geschoolde studenten sinds 2008 een onderzoekslijn uitgewerkt.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

De doelen, doelgroep en aanpak van Ouderschap na scheiding zijn goed uitgewerkt. Ook is duidelijk onderbouwd waarom de interventie binnen de jeugdhulp thuishoort. De methodiekhandleiding is uitgebreid en zeer toegankelijk geschreven.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: