Ouderschap Na Scheiding

Ouderschap Na Scheiding is scheidingsbemiddeling voor ouders in een complexe scheiding die niet op eigen kracht met elkaar kunnen samenwerken bij de opvoeding van hun kinderen.

Erkend als: 
Goed onderbouwd
Op: 
Door: 
Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Scheiding
Leeftijd: 
0 tot en met 17 jaar
Doel: 
Preventie van problemen, Verminderen problemen
Methode: 
Gezinsgerichte aanpak
Locatie: 
In een instelling
Uitvoering: 
Gespecialiseerde hulp

Doelgroep

Ouders die in een complexe scheiding zijn verwikkeld, met kinderen tot 18 jaar. Kinderen worden vanaf 7 jaar betrokken bij het traject.

Aanpak

Ouderschap Na Scheiding helpt ouders hun onderlinge communicatie en samenwerking te verbeteren ten behoeve van de kinderen. De interventie gebruikt onder meer psycho-educatie, oplossingsgerichte gesprekstechnieken en motiverende gespreksvoering.

Het accent ligt op ouders helpen de strijd te stoppen, gezamenlijk ouderschap vorm te geven en constructief te overleggen over en met de kinderen. Nadat ouders de gelegenheid hebben gekregen te uiten wat hen dwars zit, stimuleert de interventie hen om het belang van hun kinderen centraal te stellen, als ouders in plaats van als ex-partners. Vervolgens brengen ze in kaart wat belemmeringen zijn in de onderlinge communicatie, onderzoeken ze wat wel werkt en oefenen ze daarmee.

Tijdsinvestering

De interventie bestaat uit maximaal elf gespreken, verdeeld over een half jaar.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

De commissie vindt Ouderschap Na Scheiding een goed doordachte interventie voor gezinnen die te maken hebben met scheidingsproblemen. De commissie is te spreken over de goed gestructureerde opbouw, de heldere formulering en de toegankelijke materialen. Het programma onderscheidt zich doordat er veel aandacht is voor individuele voorgesprekken waarbij ouders de kans krijgen om zich geleidelijk voor te bereiden op de gesprekken met hun ex-partner. De commissie erkent Ouderschap Na Scheiding als goed onderbouwd.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: