Ouderschap Blijft

Ouderschap Blijft is een vorm van omgangsbemiddeling en -begeleiding voor kinderen van nul tot twaalf jaar en hun scheidende of gescheiden ouders waarbij omgang met de uitwonende ouder niet plaatsvindt of problematisch verloopt. De oorzaak hiervan ligt in (chronische) conflicten tussen de ouders. Aan de hand van onder andere psycho-educatie, mediatietechnieken, oplossingsgerichte gesprekstechnieken en motiverende gespreksvoering wil de interventie de communicatie tussen de ouders verbeteren en regelmatige omgang tussen kind en uitwonende ouder bewerkstelligen.

Erkend als: 
Goed onderbouwd
Op: 
Door: 
Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Deze erkenning is ouder dan 5 jaar. De erkenningscommissie beoordeelt deze interventie opnieuw.
Gericht op: 
Scheiding
Leeftijd: 
0-12 jaar
Doel: 
Preventie van problemen, Verminderen problemen
Methode: 
Gezinsgerichte aanpak
Locatie: 
In een instelling
Uitvoering: 
Gespecialiseerde hulp

Doel

Het einddoel van Ouderschap Blijft is dat het kind omgang heeft met de uitwonende ouder volgens de door ouders overeengekomen afspraken. Onder omgang wordt face-to-face contact tussen de uitwonende ouder en het kind verstaan.

Subdoelen gericht op het handelen tussen de ouders zijn:

  • Beide ouders stemmen in met de bemiddeling en begeleide omgang.
  • Ouders communiceren in aanwezigheid van en met het kind op een niet belastende manier over de andere ouder.
  • Ouders communiceren en handelen vanuit hun positie als ouder van het kind en kunnen hun conflicten als ex-partners beheersen.

Subdoelen gericht op de relatie tussen ouder en kind:

  • Ouders erkennen dat het kind lijdt onder de strijd van ouders.
  • Het kind mag tegen beide ouders praten over beide ouders en daarbij positieve ervaringen benoemen.

Doelgroep

De interventie is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van nul tot twaalf jaar en hun scheidende of gescheiden ouders waarbij omgang met de uitwonende ouder niet plaatsvindt of problematisch verloopt als gevolg van (chronische) conflicten tussen de ouders.

Aanpak

De totale interventie bestaat uit drie├źntwintig tot vijfentwintig contacten, verdeeld over drie fasen die verspreid zijn over een periode van maximaal negen maanden. Drie maanden na het laatste begeleidingscontact vindt met ouders gezamenlijk een follow-up gesprek plaats.

De kern van de methodiek bestaat uit een afwisseling van begeleide omgangsmomenten en bemiddelingsgesprekken, en kindgesprekken (met kinderen vanaf vijf jaar oud). In deze contacten wordt gewerkt aan communicatieherstel tussen beide ouders en aan contactherstel tussen uitwonende ouder en kind. Hierbij wordt gebruik gemaakt van mediationtechnieken, oplossingsgerichte technieken, motiverende gespreksvoering, betrekken van het netwerk en psycho-educatie. De begeleide omgang wordt uitgevoerd door een omgangsbegeleider. De bemiddelingsgesprekken door een hulpverlener.

Onderzoek

In het najaar van 2014 komt een instrument voor procesevaluatie beschikbaar voor de uitvoerende instellingen. Over de resultaten van het eerste gebruik van dit instrument wordt in 2014 gepubliceerd. Tevens zal er een onderzoeksplan opgesteld worden om gegevens overkoepelend te verzamelen en te verwerken, zodat deze gebruikt kunnen worden om te publiceren over de uitvoering van de methodiek en de methodiek en training aan te passen waar nodig gewenst.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

Ouderschap blijft is een sterke interventie voor een probleem dat steeds groter wordt. Het materiaal is gedegen en ziet er verzorgd uit, ook is er een training beschikbaar die de interventie goed overdraagbaar maakt.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: