Ouderkracht

Ouderkracht is bedoeld voor ouders met kinderen in de leeftijd van 0-21 jaar die kampen met opvoedingsvraagstukken en -problemen, die met beperkte ondersteuning opgelost kunnen worden. Ouderkracht is een mediatietraining waarbij ouders worden versterkt in effectieve opvoedingsvaardigheden om het gedrag van het kind te veranderen. In vijf bijeenkomsten van één uur wordt met ouders gewerkt aan verandering van het gedrag van hun kind.

Reden van niet meer opnemen in de databank

De erkenning van de interventie Ouderkracht is verlopen. De ontwikkelaar heeft ervoor gekozen de interventie niet in te dienen voor herbeoordeling.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: