Ouderbegeleiding na een opvoedingsbesluit

De module 'Ouderbegeleiding na een opvoedingsbesluit' is erop gericht dat de ouders van een kind instemmen met de plaatsing in een pleeggezin, waardoor de kans op loyaliteitsproblemen bij het kind minder groot is.

Reden van niet meer opnemen in de databank

De erkenning van de interventie 'Ouderbegeleiding na een opvoedingsbesluit' is verlopen. De ontwikkelaar heeft ervoor gekozen de interventie niet in te dienen voor herbeoordeling.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: