Ouderbegeleiding na een opvoedingsbesluit

De module 'Ouderbegeleiding na een opvoedingsbesluit' is erop gericht dat de ouders van een kind instemmen met de plaatsing in een pleeggezin, waardoor de kans op loyaliteitsproblemen bij het kind minder groot is.

Erkend als: 
Goed onderbouwd
Aan: 
Door: 
Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Uithuisplaatsing
Leeftijd: 
0 tot en met 18 jaar
Doel: 
Preventie van problemen
Methode: 
Gezinsgerichte aanpak
Locatie: 
Thuis
Uitvoering: 
Gespecialiseerde hulp

Doelgroep

Ouders bij wie de beslissing is genomen dat hun kind gaat opgroeien in een pleeggezin, de zogenaamde opvoedingsvariant van pleegzorg.

Aanpak

Ouderbegeleiding na een opvoedingsbesluit helpt ouders afscheid te nemen van hun oorspronkelijke rol als opvoeder en een nieuwe rol in te vullen. Het is een module in aanvulling op de reguliere pleegzorgbegeleiding. Centrale thema's zijn het kader van de plaatsing, de omgangsregeling, de invloed van het gezin van herkomst, loyaliteiten, de invloed van ouders op de ontwikkeling van het kind, samenwerking tussen ouders en pleegouders, en rouw en verlies. De module maakt gebruik van psycho-educatie en technieken uit traumatherapie en rouwverwerking.

Tijdsinvestering

De interventie wordt gedurende een jaar aan ouders aangeboden, met gemiddeld vijftien contactmomenten met ouders, pleegouders en pleegkind. Het contact vind plaats in de vorm van huisbezoeken en telefoongesprekken.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

De commissie is enthousiast over Ouderbegeleiding na een opvoedingsbesluit, het is een heel relevante interventie voor een moeilijk bereikbare doelgroep. Er is onvoldoende onderzoek beschikbaar om een uitspraak te doen over de effectiviteit van de interventie.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: