Opvoeden & zo

Opvoeden & Zo is een laagdrempelige cursus voor ouders van kinderen van 4 tot 12 jaar. In de cursus leren ouders omgaan met alledaagse opvoedingsvragen en beginnende opvoedingsproblemen. De cursus bestaat uit zes groepsbijeenkomsten waarin zes opvoedingsvaardigheden geleerd worden: aandacht geven, prijzen, verbieden, straffen, negeren en apart zetten.

Erkend als: 
Goed onderbouwd
Aan: 
Door: 
Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Deze erkenning is ouder dan 5 jaar. De erkenningscommissie beoordeelt deze interventie opnieuw.
Gericht op: 
Opvoeding
Leeftijd: 
4 tot en met 12 jaar
Doel: 
Preventie van problemen
Methode: 
Groepsgerichte aanpak
Locatie: 
In de school, In de wijk
Uitvoering: 
Basisvoorziening, Voorziening voor lichte hulp en ondersteuning

Doelgroep

Opvoeden & Zo richt zich op laagopgeleide ouders met kinderen in de basisschoolleeftijd (4 tot 12 jaar). Hoger opgeleide ouders worden echter niet uitgesloten.

Doel

Opvoeden & Zo heeft als doel de opvoedingscompetenties van ouders te vergoten. Ouders leren vaardigheden om het gedrag van hun kinderen op een positieve en niet-schadelijke manier te beïnvloeden. Uiteindelijk wil Opvoeden & Zo daarmee emotionele en gedragsproblemen bij de kinderen voorkomen.

Aanpak

Opvoeden & Zo is een cursus van zes groepsbijeenkomsten waarin ouders basale opvoedingsvaardigheden leren om een positieve band met hun kind op te bouwen, gewenst gedrag te stimuleren en ongewenst gedrag te reguleren. In de eerste vijf bijeenkomsten van de cursus staat steeds een specifieke opvoedingsvaardigheid centraal. Dat zijn achtereenvolgens: aandacht geven & prijzen, verbieden, straffen, negeren en apart zetten. De laatste bijeenkomst is afsluitend. De cursus is een combinatie van kennisoverdracht, instructie aan de hand van filmbeelden, groepsdiscussies en praktische oefeningen. Naast instructie over de inhoud en toepassing van de vaardigheden vormt vooral het zelf oefenen met de vaardigheden en het krijgen van feedback daarop een belangrijk onderdeel van de cursus. Daarnaast krijgen ouders ook thuisopdrachten om de overdracht van geleerde kennis en vaardigheden naar de thuissituatie te bevorderen.

Onderbouwing

Uit onderzoek blijkt dat laagopgeleide ouders vaker een autoritaire opvoedingsstijl toepassen en minder consistent en voorspelbaar zijn in hun (opvoed)gedrag. Dit vergroot de kans op emotionele en gedragsproblemen bij het kind. Daarnaast vergroot een (zeer) lage opleiding van ouders het risico op kindermishandeling. Opvoeden & Zo is gebaseerd op de sociale leertheorie die inzicht biedt in de impact van alledaagse gezinsinteracties op het aanleren en ontmoedigen van gedrag. De cursus leert ouders vaardigheden om gewenst gedrag te versterken (aandacht geven en prijzen) en op een effectieve en niet-schadelijke manier grenzen te stellen aan ongewenst gedrag (verbieden, straffen, negeren en apart zetten) van kinderen. Het in samenhang gebruiken van deze vaardigheden bevordert een warme band tussen ouder en kind en draagt bij aan het voorkomen/verminderen van eventuele ongewenste gedragingen bij kinderen.

Onderzoek

Recent effectonderzoek naar Opvoeden & Zo ontbreekt. De laatste onderzoeken dateren uit 1995 (Blom e.a.) en 1997 (Albertz).

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

Opvoeden & zo is een goed onderbouwd, concreet en laagdrempelig programma. Het is mooi dat de materialen bij de interventie in vier talen beschikbaar zijn.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: