Opstap

Opstap richt zich op 4- tot 6-jarige kinderen en hun laag opgeleide ouders. Doel is om de onderwijskansen van deze kinderen te vergroten door de ouders twee jaar lang vijf keer per week activiteiten met de kinderen uit te laten voeren die de ontwikkeling stimuleren. Voor deze activiteiten zijn diverse materialen beschikbaar voor de ouders zoals voorleesboeken en spelletjes. Ouders krijgen eens per twee weken instructie tijdens een huisbezoek en nemen tevens deel aan groepsbijeenkomsten.

Reden van niet meer opnemen in de databank

De erkenning van de interventie 'Opstap' is verlopen. De ontwikkelaar heeft ervoor gekozen de interventie niet in te dienen voor herbeoordeling.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

  • Ontwikkelaar

    Nederlands Jeugdinstituut

    (030) 230 63 44