Oplossingsgericht werken

Het doel van Oplossingsgericht werken is jongeren en volwassenen in staat te stellen hun problemen zelfstandig of samen met mensen uit hun omgeving op te lossen. De hulpverlener gaat op methodische en gestructureerde manier met de cliënt in gesprek, waarmee de cliënt zijn autonomie versterkt.     

De methode wordt onder meer gebruikt door centra voor Jeugd en Gezin, jeugdhulpverlening en scholen.

Reden van niet meer opnemen in de databank

De erkenning van de interventie 'Oplossingsgericht werken' is verlopen. De ontwikkelaar heeft ervoor gekozen de interventie niet in te dienen voor herbeoordeling.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

  • Ontwikkelaar

    Steve De Shazer
    Insoo Kim Berg en hun collega's van het Brief Family Therapy Centre (Milwaukee, USA)