Onderbouwd

Onderbouwd is een digitaal leerlingvolgsysteem voor taalzwakke kinderen van 3 tot en met 7 jaar. Met behulp van het volgsysteem kunnen leerkrachten en intern begeleiders in de onderbouw van het basisonderwijs en medewerkers in peuterspeelzalen en kinderdagverblijven instructies geven die passen bij het ontwikkelingsniveau van de groep en van de individuele leerling. De educatieve spelmaterialen waarmee de kinderen gevolgd worden gaan over taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Niet erkend

Toelichting

De commissie vindt Onderbouwd een sympathiek programma. Het is een compleet pakket dat redelijk eenvoudig kan worden ingezet, met een mooie en overzichtelijke online omgeving. Hier ligt zowel een kracht, als een kwetsbaarheid: werken via deze omgeving is laagdrempelig, maar het ontbeert aan reflectie en interactie voor PM'ers/leerkrachten en ouders die belangrijk zijn om een aanpak te laten slagen.

De beschrijving legt veel nadruk op de rol van ouders, waardoor andere aspecten onvoldoende aan bod komen, o.a. in de onderbouwing. Hierdoor kan de commissie Onderbouwd op dit moment niet erkennen.

Beoordeeld door

Deelcommissie Ontwikkelingsstimulering, onderwijsgerelateerd en jeugdwelzijn

Datum

23 september 2021

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: