Omgaan met Pubers

De cursus Omgaan met Pubers leert ouders om te gaan met de uitdagingen die de puberteit met zich meebrengt en zo een positieve ontwikkeling van pubers te bevorderen.

Erkend als: 
Goed onderbouwd
Op: 
Door: 
Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Opvoeding
Leeftijd: 
11 tot en met 16 jaar
Doel: 
Preventie van problemen
Methode: 
Groepsgerichte aanpak
Locatie: 
In de wijk
Uitvoering: 
Basisvoorziening

Doelgroep

De doelgroep van Omgaan met Pubers zijn ouders van kinderen van 11 tot 16 jaar zonder ernstige problemen.

Aanpak

De cursus biedt informatie over wat de puberteit inhoudt en van ouders vraagt. Het zelfvertrouwen en de competentie van ouders wordt versterkt door het normaliseren van opvoedvragen en het aanreiken van passende opvoedingsvaardigheden. Die kunnen een goed contact en positieve communicatie van ouders met hun puber bevorderen, maar bieden ook houvast bij het grenzen stellen. Pubers ervaren als gevolg daarvan een betere communicatie met hun ouders en meer sturing bij risicovol gedrag.

In de cursusbijeenkomsten staat er telkens een ander onderwerp of opvoedingsvaardigheid centraal. Een belangrijk onderdeel van elke bijeenkomst vormt het bespreken en oefenen van de geleerde vaardigheden in bijvoorbeeld een rollenspel. Ook het uitwisselen van ervaringen en bevorderen van onderlinge steun van ouders is een belangrijk onderdeel van de cursus.

Tijdsbesteding

De oudercursus bestaat uit zes bijeenkomsten van twee uur. 

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

De commissie vindt Omgaan met Pubers een mooie preventieve interventie met mooie materialen. Het geeft een globaal overzicht van wat de puberteit inhoudt en wat dit betekent voor de opvoeding. Het effectonderzoek gaat niet over de huidige versie van de interventie. Daarom komt de commissie tot het oordeel Goed onderbouwd.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: