New Beginnings

New Beginnings is een programma voor kinderen van 3 tot 18 jaar en hun gescheiden ouders. In tien sessies van twee uur leren ouders hoe zij na hun scheiding hun band met de kinderen kunnen versterken.

Niet erkend

Toelichting

De commissie is positief over de insteek van New Beginnings, namelijk het aan de slag gaan met de problematiek die kan ontstaan door echtscheidingen. Ook is zij positief over de praktische tips die door ouders kunnen worden toegepast. Maar de commissie vindt het aanbieden van deze interventie aan alle kinderen van gescheiden ouders niet logisch volgen uit de prevalentie van problemen bij deze groep.

Daarnaast mist de commissie een goede inbedding in het zorglandschap, waar deelnemers in terecht komen wanneer er sprake is van ernstige problemen, zoals een vechtscheiding. De interventie voldoet mede door bovenstaande punten op dit moment niet aan de criteria voor erkenning van de databank Effectieve jeugdinterventies.

Beoordeeld door

Erkenningscommissie Interventies:
Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie

Datum

24 september 2021

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: