Move a-Head 1+1=3

Move a-Head 1+1=3 is een preventieve, schoolbrede interventie gericht op het bevorderen van sociaal-emotioneel vaardig gedrag bij kinderen van het regulier en speciaal basisonderwijs. 

Erkend als: 
Goed onderbouwd
Op: 
Door: 
Deelcommissie Ontwikkelingsstimulering, onderwijsgerelateerd en jeugdwelzijn
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Schoolklimaat, Sociaal-emotionele ontwikkeling, Welbevinden
Leeftijd: 
4 tot en met 12 jaar
Doel: 
Bevorderen positieve ontwikkeling, Preventie van problemen
Methode: 
Groepsgerichte aanpak
Locatie: 
In de school
Uitvoering: 
Basisvoorziening

Doelgroep

Leerlingen van 4 tot en met 12 jaar in het regulier en speciaal basisonderwijs (groep 1 t/m 8).

Leerkrachten, gymleerkrachten, schooldirectie, andere leden van het schoolteam en ouders vormen de intermediaire doelgroep.

Aanpak

Move a-Head 1+1=3 is een preventieve interventie gericht op het bevorderen van sociaal-emotioneel vaardig gedrag bij kinderen van het regulier en speciaal basisonderwijs. De methode wordt schoolbreed ingezet met volledig geïntegreerde klas- en bewegingslessen, opleiding en begeleiding van leerkrachten en interactieve informatiedeling met ouders. Als ondersteuning voor de leerkrachten en versterking van de effectiviteit zijn teambijeenkomsten, klas- en bewegingslessen gegeven door Move a-Head docenten onderdeel van het programma. In de door Move a-Head gegeven bewegingslessen wordt het judo als middel gebruikt.

Met deze interventie wordt gewerkt aan vier thema's: 

  • Hoe stel ik mijzelf op ten opzichte van een ander
  • Conflicthantering
  • Samenwerken
  • Zelfbeeld

Tijdsinvestering

Deze interventie wordt geïntegreerd in de dagelijkse gang van zaken op school. In het eerste deel van het schooljaar gaat het om 20 lessen, waaronder klas-, judolessen en gymlessen. Er staat steeds een van de vier thema's van sociaal-emotioneel vaardig gedrag centraal. Het tweede jaardeel is gericht op automatisering, met minimaal 16 herhalings- en verdiepingslessen.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

De interventie Move a-Head 1+1=3 is erkend als goed onderbouwd. De commissie vindt dat Move a-Head 1+1=3 helder en systematisch is uitgewerkt. De gezamenlijke opdracht en de verschillende rollen binnen de interventie bieden een mooi afgestemd geheel.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: