Move a-Head

Move a-Head is een preventieve, schoolbrede interventie gericht op het bevorderen van sociaal-emotioneel vaardig gedrag bij kinderen van het regulier en speciaal basisonderwijs. Leerkrachten, schooldirectie en andere leden van het schoolteam vormen de intermediaire doelgroep. Vanuit de visie 'Leren doe je met je brein én lijf' wordt met behulp van een integratie van klaslessen, opvolglessen, judolessen, opvolggymlessen en dagelijkse toepassing systematisch gewerkt aan en langs vier hoofdthema's: zelfbeeld en zelfvertrouwen, houding en normen naar jezelf en de ander, conflicthantering en samenwerken.

Deze interventie wordt beoordeeld op geschiktheid voor opname in de databank of bevindt zich in de opnameprocedure.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: