Mindful Ouderschap

Mindful Ouderschap is een groepstraining om stress in de opvoeding te herkennen, begrijpen en verminderen.

Erkend als: 
Effectief volgens eerste aanwijzingen
Op: 
Door: 
Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Opvoeding
Leeftijd: 
0 tot en met 18 jaar
Doel: 
Preventie van problemen, Verminderen problemen
Methode: 
Groepsgerichte aanpak
Locatie: 
In de wijk, In een instelling
Uitvoering: 
Gespecialiseerde hulp, Voorziening voor lichte hulp en ondersteuning

Doelgroep

Ouders met opvoedingsstress.

Aanpak

Tijdens negen groepssessies leren ouders zich bewust te worden van opvoedingsstress en automatische reactiepatronen in de opvoeding. Ze leren via meditatieoefeningen met aandacht aanwezig te zijn voor hun kinderen, minder automatisch te reageren en goed voor zichzelf te zorgen. Daardoor ervaren ze minder stress in de opvoeding en kunnen ze beter omgaan met eventuele problemen van het kind.

De aanpak bestaat uit meditaties, zoals een ademhalingsoefening en een lichaamsscan waarbij de aandacht op lichaamssensaties wordt gericht, en uit oefeningen die de aandacht richten op dagelijkse bezigheden. Daarnaast zijn er oefeningen gericht op het herkennen van patronen, het repareren van conflicten, en het bewust worden van eigen grenzen in relatie met het kind.

Er kunnen maximaal minimaal zes en maximaal vijftien ouders deelnemen aan de training, afhankelijk van de ernst van problemen, de beschikbare ruimte en de ervaring van de trainer.

Tijdsinvestering

De interventie bestaat uit negen sessies. De eerste acht sessies vinden wekelijks plaats; de negende sessie na twee maanden. Bij een preventieve training duren de sessies twee uur. Als de interventie wordt ingezet bij bestaande problemen, duren de sessies drie uur.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

Mindful Ouderschap is gericht op het doen afnemen van opvoedstress bij ouders en op het beter in staat stellen van ouders om met de problematiek van hun kind om te gaan. Bijkomend voordeel is dat ouders het gedrag van hun kind als minder problematisch gaan ervaren. De commissie geeft haar complimenten ten aanzien van de beschreven uitvoering van de interventie.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: